Kurss Fizi2016 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0604 Bt 2005.pavasara-
2 G0604 Bt 2012.rudens-
3 G0001 2007.rudens-