Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Fizi1009
Crédits 1
ECTS points du crédit 1.50
La quantité totale d'heures en classe 40
Nombre de conferences 8
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 8
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 24
Date de l'approbation du cours 20/02/2013
 
Auteurs du cours
, Jānis Kļaviņš
, Antons Gajevskis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997.] 127 lpp.
2. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 2. Optika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 150 lpp.
3. Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 263 lpp. 4. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Elektrība un magnētisms. Gaisma. Rīga: Mācību grāmata, 1999. 96 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Būts G. Fizika. Dabas zinību kurss vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 172 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 977-1407-7191