Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 21/01/2008 16:50:06 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Basic Physic
2 21/01/2008 16:50:16 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Basic Physic-->Basic Physics
3 21/01/2008 16:50:34 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
4 19/02/2008 11:03:51 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=c-->+
5 14/03/2011 16:01:33 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizikas pamati [TF ener]-->Fizikas pamati [L/s enerģ., p(b)]
6 02/10/2012 17:17:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=24-->16 LEKCIJAS=16-->8
7 30/04/2013 14:31:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizikas pamati [L/s enerģ., p(b)]-->Fizikas pamati [L/s enerģ., p(b): 1.sem.] TIPS_APJOMS=16-->24 LEKCIJAS=8-->16 APSTIPRINATS=-->200220130000
8 15/04/2014 16:48:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=24-->16 LEKCIJAS=16-->8
9 22/07/2014 14:19:35 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090030000
10 05/02/2016 13:26:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizikas pamati [L/s enerģ., p(b): 1.sem.]-->Fizikas pamati [L. enerģ., p(b): 1.sem.]
11 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=16-->40
12 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->24

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts