Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса Fizi1009
Кредитные пункты 1
Кредитные пункты ECTS 1.50
Общее количество часов 40
Kоличество часов лекций 8
Kоличество часов семинаров и практических занятий 8
Количество часов самостоятельной работы студента 24
Дата утвеждения курса 20/02/2013
 
Разработчик курса
, Jānis Kļaviņš
, Antons Gajevskis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997.] 127 lpp.
2. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 2. Optika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 150 lpp.
3. Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 263 lpp. 4. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Elektrība un magnētisms. Gaisma. Rīga: Mācību grāmata, 1999. 96 lpp.
Дополнительная литература
1. Būts G. Fizika. Dabas zinību kurss vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 172 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 977-1407-7191