Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса ETel3009
Кредитные пункты 1.5
Кредитные пункты ECTS 2.25
Общее количество часов 60
Kоличество часов лекций 8
æоличество лабораторных работ 16
Дата утвеждения курса 16/03/2011
 
Разработчик курса
, Vitālijs Osadčuks

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.
2. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
3. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp. 4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 58 lpp.
Дополнительная литература
1. Raņķis I., Žirovecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Радио. ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/ 2. Современные технологии автоматизации. ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: http://www.cta.ru/