Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/01/2005 09:13:42 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Applied Electronics and Communications Engineering
2 01/03/2006 12:45:44 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 06/03/2006 16:01:31 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=--->+
4 25/04/2006 14:40:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Applied Electronics and Communications Engineering-->Applied Electronics and Communications Engineering I
5 15/03/2011 09:15:57 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I-->Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I [L/s enerģ., p(b)] TIPS_APJOMS=24-->
6 01/03/2012 09:07:36 Daila Pastare 63005715 U KATALOGS=+-->-
7 18/05/2012 14:40:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I [L/s enerģ., p(b)]-->Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I [L/s enerģ., p(b): PL 5.sem., NL 7.sem.] TIPS_APJOMS=-->24 LEKCIJAS=-->8 LABORD=-->16 APSTIPRINATS=-->160320110000
8 18/05/2012 14:47:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Applied Electronics and Communications Engineering I-->Electronics and Communications Engineering I
9 03/09/2012 14:55:22 Inga Zeltkalne 63020762 U KATALOGS=--->+
10 28/07/2014 09:23:05 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040040000
11 05/02/2016 13:36:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I [L/s enerģ., p(b): PL 5.sem., NL 7.sem.]-->Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I [L. enerģ., p(b): PL 5.sem., NL 7.sem.]
12 17/10/2019 10:56:32 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
13 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=24-->60

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts