Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code Ekon5132
Kreditpunkte (ECTS) 4.5
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 121.5
Vorlesungen (Stundenzahl) 24
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 12
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 84
Bestätigt am (Datum) 19/02/2019
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Inguna Leibus

Vorkenntnisse
Ekon5082,
Ekon5144,
Ersetzte/r Kurs/e
EkonM004 [GEKOM004]
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1)Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga: Tehnoinform Latvia: Info Tilts, 2018. 320 lpp.
2)Ketners K. Nodokļu plānošana. Rīga: RTU, 2007. 115 lpp.
3)Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 208 lpp. 4)Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 176 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1)Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. Rīga: RTU, 2008. 440 lpp.
2)Blazek J. Tax Planning and Compliance for Tax-Exempt Organizations. John Wiley & Sons, 2014. 176 p.
3)Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning OECD Publishing, 2011. 92 pp.
4)Finnerty C., Merks P., Petricone M. Fundamentals of international tax planning. Amsterdam, 2007.
5)Hadnum L. Tax Planning for Property Investors, Createspace. Independent Pub, 2014.124 p.
6)Henderson G.D., Goldring S.J. Tax Planning for Troubled Corporations. 2007. 1051 p.
7)Karayan J. E., Swenson C. W. Strategic Business Tax Planning. New Jersey, 2006. 456 p.
8)Kaushal K. A. Corporate tax planning. New Delhi, 2008. 369 p.
9)Ketners K. Nodokļu optimizācijas principi. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 116 lpp.
10)Ketners K., Lukašina O. Nodokļi ES un Latvijā: salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008.
11)Ketners K., Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. Rīga: Banku augstskola, 2009. 27 lpp.
12)Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 148 lpp.
13)Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 116 lpp.
14)McLaughlin M. Tax Planning 2013/14. 2013. 1008 p.
15)Podvinska Ņ. Pievienotās vērtības nodoklis. Rīga: LID, 2006. 272 lpp.
16)Schanz D., Schanz S. Business Taxation and Financial Decisions. Magdeburg, 2010. 422 p.
17)Spencer P. Property Tax Planning. A&C Black, 2013. 422 p.
18)Tax Planning Strategies: Tax Savings Opportunities for Individuals and Families. CCH Editorial Staff Publication. 2007. 180 p. 19)Zvejnieks A. Īpašums un nodokļi. Rīga, 2006. 575 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1)Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
2)LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. Pieejams: http://www.likumi.lv
3)LR Ministru kabineta mājaslapa. Pieejams: http://www.mk.gov.lv
4)LR Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
5)LR Augstākās tiesas mājaslapa. Pieejams: http://www.at.gov.lv
6)Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf
7)Taxation and Customs Union. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm 8)Tax Foundation. Pieejams: http://taxfoundation.org