Kurss Ekon5132 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0108 2015.rudens-
2 G0108 2015.rudens-
3 G0108 2004.rudens-
4 G0108 2004.rudens-
5 G0108 2004.rudens-
6 G0108 2004.rudens-
7 G0001 2007.rudens-
8 G0108 2017.rudens-
9 G0108 2022.rudens-