Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса DatZ3018
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 80
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
 
Разработчик курса
, Olga Čivžele

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Kuzmina L., Kuzmins J. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem.- Lielvārds, 2001.
2. Grīviņs U. Algoritmēšana un programmēšana: Metodiskie norādījumi un praktisko darbu uzdevumi. – Rīga: LU, 1994. 3. Pапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. Turbo Pascal для студентов и школьников.-С.-Петербург,"БХВ-Петербург",2003.
Дополнительная литература
1. Климова Л.М. PASCAL 7.0. Практическое программирование. Решение типовых задач. – Москва: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000.
2. Костюкова Н.И. Знакомьтесь- Паскаль! Методические рекомендации и задачи по программированию.-Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2003. 3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo PASCAL 7.0. - 5-е изд.– К.: ВЕК+, 1999.