Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Higher professional) Nepilna laika
2. 2012.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Higher professional) Pilna laika
3. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Higher professional) Nepilna laika
4. 2011.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Higher professional) Pilna laika
5. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Higher professional) Nepilna laika