Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Citi3045
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 80
Nombre de conferences 24
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 8
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 48
Date de l'approbation du cours 20/09/2011
 
Auteurs du cours
, Vairis Lasmanis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Kusiņš J. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis. Mārupe: Drukātava, 2011. 377 lpp. 4. Jemeļjanovs V., Sulojeva J.Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp
2. Darba attiecības [elektronisks resurss]; Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM. Nav LLU FB 3. Aškrofta F. Uz izdzīvošanas robežas. Rīga: Avots, 2002. 455 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391 2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-. ISSN 1407-2041