Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 02/01/2008 11:28:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Fire Safety and Civil Defence
2 02/01/2008 11:29:02 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 08/04/2008 09:53:03 Jana Ķepīte 63021619 U KATALOGS=c-->+
4 23/02/2011 15:28:00 Evita Zabothene 63005681 U KNOSAUK=Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 2-->Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II
5 23/02/2011 15:28:09 Evita Zabothene 63005681 U KNOSAUKA=Fire Safety and Civil Defence-->Fire Safety and Civil Defence II
6 29/11/2011 13:03:44 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II-->Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II [MF, Darba auzs., p: NL-2.sem.] TIPS_APJOMS=10-->11 LEKCIJAS=9-->10 APSTIPRINATS=-->200920110000
7 29/11/2011 13:08:00 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Fire Safety and Civil Defence II-->Fire Safety and Civil Protection II
8 09/04/2014 15:42:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=11-->12 SEMIN_PRAKTD=1-->2
9 23/07/2014 11:53:55 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050040000
10 27/02/2017 15:17:05 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=12-->32 LEKCIJAS=10-->24 SEMIN_PRAKTD=2-->8
11 08/03/2017 10:04:33 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II [MF, Darba auzs., p: NL-2.sem.]-->Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II [MF, Darba aizs., p: NL-2.sem.]
12 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
13 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts