Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 02/01/2008 11:28:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Fire Safety and Civil Defence
2 02/01/2008 11:29:02 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 08/04/2008 09:53:03 Jana Ķepīte 63021619 U KATALOGS=c-->+
4 23/02/2011 15:28:00 Evita Zabothene 63005681 U KNOSAUK=Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 2-->Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II
5 23/02/2011 15:28:09 Evita Zabothene 63005681 U KNOSAUKA=Fire Safety and Civil Defence-->Fire Safety and Civil Defence II
6 29/11/2011 13:03:44 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II-->Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II [MF, Darba auzs., p: NL-2.sem.] TIPS_APJOMS=10-->11 LEKCIJAS=9-->10 APSTIPRINATS=-->200920110000
7 29/11/2011 13:08:00 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Fire Safety and Civil Defence II-->Fire Safety and Civil Protection II
8 09/04/2014 15:42:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=11-->12 SEMIN_PRAKTD=1-->2
9 23/07/2014 11:53:55 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050040000
10 27/02/2017 15:17:05 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=12-->32 LEKCIJAS=10-->24 SEMIN_PRAKTD=2-->8
11 08/03/2017 10:04:33 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II [MF, Darba auzs., p: NL-2.sem.]-->Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II [MF, Darba aizs., p: NL-2.sem.]
12 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
13 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
14 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
15 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=48-->
16 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
17 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49
18 15/03/2024 14:00:06 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG050040000-->GGG140020000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts