Kurss Citi3045 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0517 1997.rudens-
2 G0518 2017.rudens-
3 G0001 2007.rudens-