Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Arhi2062
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 80
Nombre de conferences 16
Nombre des travaux du laboratoire 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 48
Date de l'approbation du cours 08/03/2017
 
Auteurs du cours
, Antra Bērziņa

Connaissances de base
Arhi1036,
Manuels
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
3. Kaškure A. Koki un krūmi Latvijas dārzam. Rīga: Jumava, 2012. 128 lpp. 4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
2. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 3. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.3. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
2. Lauku Avīze (ISSN 1407-4338). 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.