Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Arhi2062
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 32
Nombre de conferences 16
Nombre des travaux du laboratoire 16
Date de l'approbation du cours 08/03/2017
 
Auteurs du cours
, Antra Bērziņa

Connaissances de base
Arhi1036,
Manuels
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
3. Kaškure A. Koki un krūmi Latvijas dārzam. Rīga: Jumava, 2012. 128 lpp. 4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
2. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 3. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.3. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
2. Lauku Avīze (ISSN 1407-4338). 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.