Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Arhi2062
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 80
Nombre de conferences 16
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 48
Date de l'approbation du cours 08/03/2017
 
Auteurs du cours
, Antra Bērziņa

Connaissances de base
Arhi1036,
Manuels
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Kaškure A. Koki un krūmi Latvijas dārzam. Rīga: Jumava, 2012. 128 lpp.
3. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi)
Ouvrages supplémentaires
1. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp.
2. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.
3. Zviedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. Elements, 2002. 151 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. Izdevniecības AS "Latvijas Mediji" tematiskie izdevumi.
3. Saimnieks LV, Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
4. Ievas dārzs. Rīga: Žurnāls Santa ISSN : 1691-6239.
5. Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) mājaslapa http://www.vaad.gov.lv/