Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/03/2017 11:28:25 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Greenery
2 20/03/2017 11:29:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 07/03/2018 15:55:53 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUK=Apstādījumi [AAP, Bc.: 3.sem.]-->Apstādījumi I [AAP, Bc.: 3.sem.]
4 08/03/2018 14:58:29 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUKA=Greenery-->Greenery I
5 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
6 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
7 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts