Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/03/2017 11:28:25 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Greenery
2 20/03/2017 11:29:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 07/03/2018 15:55:53 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUK=Apstādījumi [AAP, Bc.: 3.sem.]-->Apstādījumi I [AAP, Bc.: 3.sem.]
4 08/03/2018 14:58:29 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUKA=Greenery-->Greenery I
5 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
6 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
7 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
8 25/03/2020 11:35:30 Dace Gūtmane, 63005681 U SEMIN_PRAKTD=-->16 LABORD=16--> KKODS_IEKS=Arhi2062-->MVmA2062
9 25/03/2020 11:35:47 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_NOZARE=FM5665-->FM5660 KKODS_IEKS=MVmA2062-->Arhi2062

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts