Kurss Arhi2062 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0001 2017.rudens-
2 G0331 B 2017.rudens-
3 G0331 B 2018.rudens-