Code du cours VidZ3045

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours24.03.2021

Auteurs du cours

author

Inga Grīnfelde

author

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Manuels

1. Vides tehnoloģijas. A. Blumberga [u.c.]; D. Blumbergas redakcijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 212 lpp.. ISBN 9789984452746. NAV LLU FB
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Red. M. Kļaviņš, un J. Zaļokšnis Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011 334 lpp. ISBN 9789984454030 NAV LLU FB
3. Švarcbahs, J. Vide un tehnoloģijas: mācību līdzeklis. J. Švarcbahs, L. Ozola, I. Ciproviča. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2001. 28 lpp. Ir LLU FB 2 eks.

4. GreenTech made in Germany: innovation atlas: environmental technologies in Germany. Published by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. München: Vahlen, 2007. 518 p. ISBN 9783800634361 NAV LLU FB

Ouvrages supplémentaires

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
2. Zinātniskais žurnāls „Environmental Technology”. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/tent20/current

3. Environmental and Climate Technologies. Publisher: Riga Technical University (Latvia). ISSN: 1691-5208. EISSN: 2255-8837. https://ect-journals.rtu.lv/

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Sopus – izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Žurnāls Vides Vēstis. Pieejams: http://www.videsvestis.lv

3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mājaslapa. Pieejams: http://www.murzl.llu.lv/