Kurs-Code VidZ3034

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Linda Grinberga

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Valdis Lediņš “Ūdensapgāde un kanalizācija”, Rīga, RTU, 2007. - 208 lpp.
2.Red. Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis "Vide un ilgtspējīga attīstība", Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 334 lpp.
3.Ēriks Tilgalis “Notekūdeņu savākšana un attīrīšana”, Jelgava, LLU, 2004. - 239 lpp.

4.Ēriks Tilgalis „Ūdensapgāde”, Jelgava, LLU, 2008. -183 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1.B. Aulika, M. Avota, M. Ā. Bāķe, u.c. "Vides veselība", Rīga, RSU, 2008. -696 lpp.
2.United States Department of Agriculture; Natural Resources Conservation Service, “Part 637 Environmental Engineering; National Engineering Handbook” 2002. – 74 p.

3.U. Mander, P. Jenssen "Constructed wtlands for wastewater treatment in cold climates", UK, 2003. - 317 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.Latvijas būvnormatīvs LBN 223-15. Kanalizācijas būves. Rīga, LRMK, 2015.
2.Latvijas būvnormatīvs LBN 222-15. Ūdensapgādes būves. Rīga, LRMK, 2015.

3.Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15. Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija. Rīga, LRMK, 2015.