Kurs-Code VidZ3006

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)08.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ritvars Sudārs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ekoloģija un vides aizsardzība : mācību līdzeklis. 2006. J. Švarcbahs ... [u.c.] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un ūdenssaimniecības katedra. Jelgava: LLU, 225 lpp.
2. Dabas aizsardzība. 2011. Oļģerta Nikodemus un Gunta Brūmeļa redakcijā; Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 287 lpp.
3. Vides zinātne. 2008. Māris Kļaviņš ... [u.c.] ; Māra Kļaviņa redakcijā. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds,. 599 lpp.
4. Vide un ilgtspējīga attīstība. 2010. Redaktori Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3
5. Fundamentals of Environmental Studies. 2016. Mahua Basu, S. Xavier. Cambridge University Press. Pages 450. ISBN 978-1-107-53617-3.
6. Environmental science. 2003. L.Ryden, P.Migula & M.Anderson. The Baltic University Press. Uppsala, Sweden. P. 824. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/environmental-science
7. Environment and sustainable development. 2010. Edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis ; Riga : Academic Press of University of Latvia, Pages 300 . ISBN 978-9984-45-234-0
8. Ecology and Animal Health. 2012. Editors Leif Norrgren and Jeffrey M.Levengood, Uppsala Universitet. P. 382. ISBN 978-91-86189-12-9. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/ecosystem-health-sustainable-agriculture/2-ecology-and-animal-health

9. Sustainable Agriculture. 2012. Editor: Christine Jakobsson. Pages: 505. ISBN 978-91-86189-10-5. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/ecosystem-health-sustainable-agriculture/1-sustainable-agriculture.

Weiterfuhrende Literatur

1. Living in the Environment. 2002. G.Tyler Miller. 12th edition. Thomson learning. USA. Pages 758.
2. Environment. 2001. P.H.Raven, L.R.Berg. Harcourt College Publishers. USA. Pages 612.
3. Sustainable Water Management course that includes 3 textbooks in english and russian. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management
4. The Waterscape. Editor: Lars-Christer Lundin, Uppsala University, 2nd revised edition 2000 Pages: 207. ISBN: 91-973579-3-6; http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management/1-water-in-nature
5. Water Use and Management. 2000 Editor: Lars-Christer Lundin, Uppsala University, Second revised edition. Pages: 240. ISBN: 91-973579-4-4; http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management/2-water-use-and-management

6. River Basin Management. 2000. Editor: Lars-Christer Lundin, Uppsala University, Second revised edition. Pages: 244 ISBN: 91-973579-5-2; http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management/3-water-in-society