Code du cours Vete6022

Crédits 6

Kursa papildus materiāli Vete6022_ St. k. pr. Fiziologija izvērsts saturs.pdf

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires48

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant82

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteurs du cours

author

Aija Ilgaža

author

Sintija Jonova

Connaissances de base

Biol1019,

Vete2013,

Vete2014,

Vete4035,

Manuels

1. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. 2 izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 252 lpp. 2. Aberberga-Augskalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga: SIA „Medicīnas apgāds”, 2007. 516 lpp. 3. Textbook of veterinary physiology. J.Cunningham (ed). USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006. 621 p. 4. Duke’s Physiology of Domestic Animals. W. O. Reece (ed). USA: Wiley Blackwol, 2015. 760 p. 5. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006. 340 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Melfi V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. Oxford University Press. 2009. 661 p. ISBN-13: 9780199233069, ISBN-10: 0199233063 2. Denbow M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals: illustrated edition. Iowa State University Press, 2009. 654 p. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292 3. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва, 2004. 303 с. 4. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. 324 lpp. 5. Danilāns A. Gastroenteroloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. 126 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal of Veterinary Physiology. 2. Open Access Animal Physiology 3. The Veterinary Journal. 2. https://vet.uga.edu/ivcvm/courses/ 3. https://www.askjpc.org/vspo/ 4. http://www.fmv.ulisboa.pt/atlas/atlas_ing.htm