Kurs-Code Vete6022

Kreditpunkte 6

Kursa papildus materiāli Vete6022_ St. k. pr. Fiziologija izvērsts saturs.pdf

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)82

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aija Ilgaža

author

Sintija Jonova

Vorkenntnisse

Biol1019,

Vete2013,

Vete2014,

Vete4035,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. 2 izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 252 lpp. 2. Aberberga-Augskalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga: SIA „Medicīnas apgāds”, 2007. 516 lpp. 3. Textbook of veterinary physiology. J.Cunningham (ed). USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006. 621 p. 4. Duke’s Physiology of Domestic Animals. W. O. Reece (ed). USA: Wiley Blackwol, 2015. 760 p. 5. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006. 340 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Melfi V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. Oxford University Press. 2009. 661 p. ISBN-13: 9780199233069, ISBN-10: 0199233063 2. Denbow M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals: illustrated edition. Iowa State University Press, 2009. 654 p. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292 3. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва, 2004. 303 с. 4. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. 324 lpp. 5. Danilāns A. Gastroenteroloģija. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. 126 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Veterinary Physiology. 2. Open Access Animal Physiology 3. The Veterinary Journal. 2. https://vet.uga.edu/ivcvm/courses/ 3. https://www.askjpc.org/vspo/ 4. http://www.fmv.ulisboa.pt/atlas/atlas_ing.htm