Kurs-Code Valo3028

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)10

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge54

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)25.09.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Iveta Līce-Zikmane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
2. Auziņa I., Berķe M., Lazarea A., Šalme A.. A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA, 2014.
3. Auziņa I., Berķe M., Lazareva A., Šalme A. A1 Laipa. Latviešu valoda Darba burtnīca. Rīga, LVA, 2014.

4. Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2

Weiterfuhrende Literatur

1. Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1. Rīga, LVA, 2014.
2. Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
3. Dumpe D. Latvian in Three Months. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
4. Latviešu valodas apguve internetā [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/
5. Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?" [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
6. Koluža R. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.
7. Learn Latvian Language [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: https://learnlatvian.wordpress.com/
8. Skujiņa V., Anspoka Z., Kalnbērziņa V., Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011. [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/E-Gramatas/08-Vardnica.pdf
9. Svarinska A. Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.

10. Talce Ā. Mācos latviešu valodu. Rīg: Zvaigzne ABC, 2018.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Angļu - latviešu vārdnīca. 5. izdevums. Cēsis: Design & Printing Services, 2007.
2. Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

3. Latviešu – angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. [tiešsaite] [16.08.2019]. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033