Kurs-Code VadZ6021

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)12.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Guntis Bērze

Vorkenntnisse

VadZ5083,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava, 2010. 133 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
2. Lūiss D. P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse Plus, 2001. 111 lpp. Ir LLU FB 8 eks.
3. ISO 9001:2015 Standards. [Tiešsaite] [Skatīts29.11.2019.]. Pieejams: https://www.iso.org/standard/45481.html
4. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas: jaunā ISO 9001: 2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009. 176 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
5. Pildavs J. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga: Kamene, 2004. 56 lpp. Ir LLU FB 3 eks. 2002.g.
6. Goetsch D. L., Davis S. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, 6/E. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. 832 p. Nav LLU Fb. Ir RTU 2014.g.
7. Vasiļevska D. Kvalitātes nodrošināšanas vadība. Rīga: Juridiskā koledža, 2017. 234 lpp. Nav LLU Fb. Ir LUB

Weiterfuhrende Literatur

1. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp. Ir LLU FB 10 eks.
2. Hoyle D. Quality Management Essentials. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. 212 p. Nav liel.b-kās
3. Москвин В. А. Управление качеством в бизнесе: рекомендации для руководителей предприятий, банков, риск-менеджеров. Москва: Финансы и статистика, 2006. 382 c. 3. Сертификация систем качества. Nav LLU FB. Ir LNB

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija, 2008.- ISSN 1407-7671
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998.- ISSN 1407-2505
3. Управление качеством. Электронный журнал. [Tiešsaiste] [Skatīts 29.11.2019.]. Pieejams: http://fh.kubstu.ru/juk/