Kurs-Code VadZ5052

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)84

Bestätigt am (Datum)04.09.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Tatjana Rubina

author

Ivars Mozga

author

Jeļena Koroļova

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Koroļova J. E-studiju kursa „IT projektu vadīšanā” materiāli Moodle vidē. 2020. [būs tiešsaistē ar jaunu kodu]. Pieejams: www.estudijas.llu.lv
2. Lietotāja atbalsta serviss. [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.office.com/lv-lv/project [skatīts 2020.g. 03. februārī]

Weiterfuhrende Literatur

Project Management Software https://technologyadvice.com/project-management/ [skatīts 2020.g. 03. februārī]

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. [tiešsaiste]. Pieejams: www.lnpva.lv [skatīts 2019.g. 03. septembrī]
2. International Project ManagementAssociation. [tiešsaiste]. Pieejams:www.ipma.ch [skatīts 2019.g. 03. septembrī]
3. Informācija par ES fondiem. [tiešsaiste]. Pieejams:www.esfondi.lv.[skatīts 2019.g. 03. septembrī]