Code du cours VadZ4010

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours20.03.2013

Auteur du cours

author

Ināra Jurgena

Connaissances de base

Ekon1012,

VadZ4027,

Manuels

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Vecvanags M. Darījumu sarunas: stratēģijas un taktikas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 166 lpp. ISBN 978-9934-0-7330-4
4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Biznesa augstskola Turība izdevniecība, 2013. 304 lpp.
5. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
6. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga, 2009, 384 lpp.
7. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Zvaigzne ABC, 2009, 212 lpp.
8. Baaij M., Reinmoeller P. Maping a Winning Strategy: Developing and Executing a Successful Strategy in Turbulent Markets. United Kingdom; North America: Emerald Publishing, 2018. xxiv, 248 p. ISBN 978-1-78756-130-4
9. Thompsons J., Scott J. M., Jonatham M., Martin F. Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Australia: Cengage Learning, 2017. xx, 650 p. ISBN: 978-1-4737-2633-8
10. Kasahara E. Practical Strategic Management: How to Apply Strategic Thinking in Business. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2015. 139 lpp. (ISBN: 978-981-4651-36-3)
11. Thompsons J., Scott J.M., Martin F. Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Cengage Learning EMEA, 2017. 650 lpp. (ISBN: 978-1-4737-2633-8)
12. Successful Time Management. MTD Training, 2012, 57 p.
13. Human Resource Management. Ed. by J.C.Hayton. Wiley Company, 2013.

14. Senyucel Z. Managin the Human Resource in the 21st century. 2009, 77 p. (e-book: bookboon.com)

Ouvrages supplémentaires

1. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
2. Šarmers K.O. U teorija: vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 445 lpp. ISBN 978-9934-07653-4
3. Drukers Pīters F. Efektīvs vadītājs: Rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes paradumu apgūšanai. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2011. 224 lpp.

4. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041