Kurs-Code VadZ2044

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)06.12.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Simona Cīrule

author

Agnese Belte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000.75 lpp.
2. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
3. How to Plan Business? / Aina Muška, Līga Paula, Lāsma Līcīte, Dina Popluga. Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual / [Latvijas Lauksaimniecības universitāte] / - Jelgava, 2018. - 130.-258.lpp. - ISBN 9789984482958
4. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana.Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
5. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
6. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: 04.09.2018. MK noteikumi Nr.558 ("LV", 177 (6263), 06.09.2018.) [stājas spēkā 07.09.2018.]
7. Dokumentu juridiskā spēka likums: 06.05.2010. LR likums ("LV", 78 (4270), 19.05.2010.) [stājas spēkā 01.07.2010.] ar grozījumiem
8. Arhīvu likums: 11.02.2010. LR likums ("LV", 35 (4227), 03.03.2010.) [stājas spēkā 01.01.2011.] ar grozījumiem
9. Elektronisko dokumentu likums: 31.10.2002. LR likums ("LV", 169 (2744), 20.11.2002.; Ziņotājs, 23, 12.12.2002.) [stājas spēkā 01.01.2003.] ar grozījumiem

10. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2013. 316 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas.Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 330 lpp.
3. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
4. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.-Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

5. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2017. 240 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena, Top 500 u.c.
2. Biznesa plāna paraugs (paplašināts) - http://www.scribd.com/doc/19942975/Biznesa-plna-paraugs-paplaints

3. Biznesa plānošanas teorētiskie aspekti - http://retail.about.com/od/freesamplebusinessplans/a/writing_a_plan.htm