Kurs-Code VadZ2015

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kitija Kirila

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Allens D. Mērķa sasniegšana. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2017. 256 lpp.
2. Darbiņa R. Stress un hronisks nogurums. Rīga: Avots, 2010. 77 lpp.
3. Grīns A. Iekšējā spēka avoti. Rīga: Jumava, 2010. 135 lpp.
4. Kovejs, Stīvens R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: efektīvi personības pārmaiņu principi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp.
5. Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 120 lpp.
6. Psiholoģija 2. 2. grāmata. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Zin. red. un autores: K. Mārtinsone, A. Miltuze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
7. Selje H. Mana mūža stress. Rīga: Jumava, 2012. 253 lpp.
8. Sons T. Successful Stress Management. [Tiešsaiste] [Skatīts 06.04.2021.]. Pieejams: https://medium.com/thrive-global/successful-stress-management-c95d458a5c48
9. McIntosh D., Horowitz J. Stress the psychology of managing pressure. London: Penguin Random House, Dorling Kindersley, 2018. 224 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Breitberga N. Ceļš uz emocionālo veselību. Rīga: Avots, 2011. 126 lpp.
2. Dispenza Dž. Atbrīvojies no ieradumu spēka! Rīga: Lietusdārzs, 2015. 286 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
4. Džordžs M. Septiņi AHĀ! pret stresu. Rīga: Vieda, 2017. 137 lpp.
5. Heigs M. Piezīmes par nervozu planētu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 287 lpp.
6. Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 120 lpp.
7. Psihosociālā darba vide. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2010. 155 lpp.
8. Rība A. Laika menedžments: veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 127 lpp.
9. Roja Ž. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Latvijas Ergonomikas biedrība. Rīga, 2016. 94 lpp.
10. Šahs N. 10 soļi stresa mazināšanai. Rīga: J.L.V., 2013. 174 lpp.
11. Šeinovs V. Saki “nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015. 301 lpp.
12. Veselības psiholoģija:teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. K. Mārtinsones un V. Sudrabas zin. red. Rīga: RSU, 2019. 415 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Annas Psiholoģija: iepazīsti sevi un dzīvo labāk! Rīga: Žurnāls Santa, 2011. ISSN: 2243-688X
2. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile: Saules Bite, 2006-2014. ISSN 1691-3183. Pieejams: https://biznesapsihologija.lv/
3. Psiholoģija: žurnāls. Rīga: Northen European Ecology, 2017. ISSN 2501-0174