Код курса VadZ2015

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.04.2021

Разработчик курса

author

Kitija Kirila

Учебная литературa

1. Allens D. Mērķa sasniegšana. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2017. 256 lpp.
2. Darbiņa R. Stress un hronisks nogurums. Rīga: Avots, 2010. 77 lpp.
3. Grīns A. Iekšējā spēka avoti. Rīga: Jumava, 2010. 135 lpp.
4. Kovejs, Stīvens R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: efektīvi personības pārmaiņu principi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp.
5. Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 120 lpp.
6. Psiholoģija 2. 2. grāmata. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Zin. red. un autores: K. Mārtinsone, A. Miltuze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
7. Selje H. Mana mūža stress. Rīga: Jumava, 2012. 253 lpp.
8. Sons T. Successful Stress Management. [Tiešsaiste] [Skatīts 06.04.2021.]. Pieejams: https://medium.com/thrive-global/successful-stress-management-c95d458a5c48
9. McIntosh D., Horowitz J. Stress the psychology of managing pressure. London: Penguin Random House, Dorling Kindersley, 2018. 224 p.

Дополнительная литература

1. Breitberga N. Ceļš uz emocionālo veselību. Rīga: Avots, 2011. 126 lpp.
2. Dispenza Dž. Atbrīvojies no ieradumu spēka! Rīga: Lietusdārzs, 2015. 286 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
4. Džordžs M. Septiņi AHĀ! pret stresu. Rīga: Vieda, 2017. 137 lpp.
5. Heigs M. Piezīmes par nervozu planētu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 287 lpp.
6. Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 120 lpp.
7. Psihosociālā darba vide. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2010. 155 lpp.
8. Rība A. Laika menedžments: veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 127 lpp.
9. Roja Ž. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Latvijas Ergonomikas biedrība. Rīga, 2016. 94 lpp.
10. Šahs N. 10 soļi stresa mazināšanai. Rīga: J.L.V., 2013. 174 lpp.
11. Šeinovs V. Saki “nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015. 301 lpp.
12. Veselības psiholoģija:teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. K. Mārtinsones un V. Sudrabas zin. red. Rīga: RSU, 2019. 415 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Annas Psiholoģija: iepazīsti sevi un dzīvo labāk! Rīga: Žurnāls Santa, 2011. ISSN: 2243-688X
2. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile: Saules Bite, 2006-2014. ISSN 1691-3183. Pieejams: https://biznesapsihologija.lv/
3. Psiholoģija: žurnāls. Rīga: Northen European Ecology, 2017. ISSN 2501-0174