Kurs-Code PārZP018

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)162

Bestätigt am (Datum)13.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evita Straumīte

author

Solvita Kampuse

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ražošanas prakses nolikums akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģijas” studentiem. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp.