Code du cours PārZ4008

Crédits 10

La quantité totale d'heures en classe400

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant400

Date de l'approbation du cours13.04.2021

Auteurs du cours

author

Tatjana Ķince

author

Andra Zvirbule

author

Daiga Kunkulberga

Connaissances de base

Ekon4011,

PārZ2004,

PārZ3002,

PārZ3003,

PārZ3008,

PārZ3015,

PārZ3018,

PārZ3072,

Manuels

Metodiskie norādījumi studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" diplomprojekta izstrādei (2018). http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas

Ouvrages supplémentaires

Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā, Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp.
Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.