Код курса PārZ4008

Кредитные пункты 10

Общее количество часов400

Количество часов самостоятельной работы студента400

Дата утвеждения курса13.04.2021

Разработчики курса

author

Tatjana Ķince

author

Andra Zvirbule

author

Daiga Kunkulberga

Предварительные знания

Ekon4011,

PārZ2004,

PārZ3002,

PārZ3003,

PārZ3008,

PārZ3015,

PārZ3018,

PārZ3072,

Учебная литературa

Metodiskie norādījumi studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" diplomprojekta izstrādei (2018). http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas

Дополнительная литература

Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā, Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp.
Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.