Kurs-Code PārZ4008

Kreditpunkte 10

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)400

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)400

Bestätigt am (Datum)13.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Tatjana Ķince

author

Andra Zvirbule

author

Daiga Kunkulberga

Vorkenntnisse

Ekon4011,

PārZ2004,

PārZ3002,

PārZ3003,

PārZ3008,

PārZ3015,

PārZ3018,

PārZ3072,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Metodiskie norādījumi studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" diplomprojekta izstrādei (2018). http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas

Weiterfuhrende Literatur

Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā, Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp.
Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.