Kurs-Code PārZ3024

Kreditpunkte 3.75

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)100

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)60

Bestätigt am (Datum)31.10.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Tatjana Ķince

Vorkenntnisse

PārZ2011,

PārZ2056,

PārZ2057,

PārZ2058,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.

2. Ruciņš M. Profesionālās lielvirtuvju iekārtas. Jelgava: LLU, 2000.

Weiterfuhrende Literatur

1. Baraban R.S. Durocher J.F. Succesful restaurant design. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 304 lpp.
2. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumos. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp.
3. Katsigris C., Thomas C. Design and equipment for restaurant and foodservice: a management view. New York: John Wiley&Sons, 2006. 560 lpp.
4. Plunket D., Reid O. Detail in contemporary bar and restaurant design. London: Laurence King Publishing, 2013. 192 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.

2. Иванникова Е. И., Иванникова Т. В., Семенова Г. В. Барное дело. Москва: ACADEMA, 2012. 49 стр.