Kurs-Code PārZ2061

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)20.03.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Velga Miķelsone

author

Ilze Beitāne

Vorkenntnisse

Ķīmi2018,

Ķīmi2020,

PārZ1003,

PārZ1011,

PārZ1012,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Miķelsone V. Bioķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
2. Bender D.A. Introduction to nutrition and metabolism. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. 404 p.
3. Alais C. Food Biochemistry. New York etc.: Ellis Horwood, 1991. 222 p.
4. Belitz H.D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. Berlin: Springer, 2009. 1070 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: the molecular basis of life. Oxford, New York: Oxford University Press, 2012. 752 p.
2. Brown J.E. Nutrition through the life cycle. Boston MA: Cengage Learning, 2016. 590 p.
3. Rozenbergs V. Uztura mācība. Mācību grāmata. Kandava: LLU, 2010. 150 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.efsa.europa.eu
2. Eiropas pārtikas informācijas padomes mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.eufic.org
3. Pasaules veselības organizācijas mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.who.int