Код курса MatZP013

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчик курса

author

Vilnis Jakovļevs

Предварительные знания

MatZ1002,

MatZ2035,

MatZ2036,

MatZ3028,

Учебная литературa

1. Nutsch W. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Regensburga: Friedrich Pustest KG , 2011. 415 p.
2. Nutsch W. Handbuch technishes Zeichnen und Entwerfen: Möbel und Innenausbau. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Regensburga: Friedrich Pustest KG , 2013. 281 S. 3. Bablick M. Holz und Holzwerkstoffe. Verlagsgruppe random house GmbH izdevniecība. Minhene, Firmengruppe APPL, 2009. 167 p.

Дополнительная литература

1. Grīnberga, M. Materiālmācība galdniekiem. Mācību līdzeklis. Atļāvusi lietot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija profesionālajai izglītībai. Rīga: Jumava, 2003. 192 lpp.
2. Ruks U. Kokapstrādes mašīnas, darba drošība pie kokapstrādes mašīnām: PHARE 2001 ESK programmas projekts "Jēkabpils Kokapstrādes uzņēmējdarbības parks". Atbildīgs par izdevumu SIA "Kokapstrādes tehnoloģijas centrs". Jelgava: 2004, 233 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt" ISSN 0018-3792 3. Žurnāls "Timber Industry Magazine" ISSN 1740-701X