Kurs-Code MatZ5017

Kreditpunkte 7.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)200

Bestätigt am (Datum)22.01.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andis Ābele

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana. Sastādījis L.Sisenis un A.Ābele. Jelgava: LLU, 2015. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.