Kurs-Code MatZ4014

Kreditpunkte 7.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)80

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)09.01.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Krūmiņš

author

Sigita Alksne

Ersetzte Kurs

MatZB015 [GMTRB015]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

• Praude V. Mārketings 1.daļa, Rīga:Burtene 2011, 521.lpp.
• Praude V. Mārketings 2.daļa, Rīga: Burtene, 521.lpp.
• Kotlers F., Mārketinga pamati, Rīga: Jumava, 2006., 647.lpp.
• Tirgzinības pamati, Rīga: Jumava, 312.lpp.
• Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA: Academic Press. 2003.
• Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp.
• Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007, 219 lpp.
• Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

• Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, 128 lpp.
• Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship. SBPD Publications, 2016. 516 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

• Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
• Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
• Žurnāls “Forbes” ISSN 1691-6018