Kurs-Code MatZ2039

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)13.12.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ligita Ozolniece

Vorkenntnisse

InfT1036,

MākZ1003,

MākZ1004,

MākZ2016,

MatZ1006,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Karlsone A. Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2015. 128 lpp.
2. Apine-Hermane A. Aušanas tehnikas Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 160 lpp.
3. Balgalve-Treimane L. Celaines. Celu jostu un apaudu aušana. Rīga: Senā klēts, 2018. 244 lpp.
4. Ozolniece L. Paklāju un gobelēnu tehnikas. Rīga: RaKa, 2009. 104 lpp.
5. Šterna M. Aušana. Rīga: Praktiskā Grāmata, 2004. 246 lpp.
6. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. B.Vaivare, M.Urdziņa u. c. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 110 lpp.
7. Soroka J. Tapestry Weaving: Design and Technique. Ramsbury, United Kingdom, 2012. 192 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Jansone A. Somu audēju grāmata. Rīga: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 2019.
2. Skujiņa E. Audumi. Rīga: Em. Melngaiļa Taitas mākslas nams, 1970. [Tiešsaiste].[Skatīts 09.09.2020.]. Pieejams https://dom.lndb.lv/data/obj/file/18307873.pdf
3. Nadziņa V. Jostas un prievītes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 32 lpp.
4. Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. Lielvārde: Apgāds Lielvārds, 1994. 71 lpp.
5. Strutt L. Modern Weaving. London, United Kingdom, 2016. 128 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls "Praktiskie Rokdarbi". Rīga, Lauku Avīze.
2. Žurnāls "Deko". Rīga, Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.
3. LNB Digitālā bibliotēka. Pieejams: https://www.lndb.lv
4. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров.[Tiešsaiste] [Skatīts 09.09.2020.]. Pieejams: https://vk.com/album-13509527_99505209