Код курса MatZ2039

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ48

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса13.12.2016

Разработчик курса

author

Ligita Ozolniece

Предварительные знания

InfT1036,

MākZ1003,

MākZ1004,

MākZ2016,

MatZ1006,

Предыдущая версия курса

MatZB004 [GMTRB004]

Учебная литературa

1. Karlsone A. Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2015. 128 lpp.
2. Apine-Hermane A. Aušanas tehnikas Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 160 lpp.
3. Balgalve-Treimane L. Celaines. Celu jostu un apaudu aušana. Rīga: Senā klēts, 2018. 244 lpp.
4. Ozolniece L. Paklāju un gobelēnu tehnikas. Rīga: RaKa, 2009. 104 lpp.
5. Šterna M. Aušana. Rīga: Praktiskā Grāmata, 2004. 246 lpp.
6. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. B.Vaivare, M.Urdziņa u. c. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 110 lpp.
7. Soroka J. Tapestry Weaving: Design and Technique. Ramsbury, United Kingdom, 2012. 192 p.

Дополнительная литература

1. Jansone A. Somu audēju grāmata. Rīga: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 2019.
2. Skujiņa E. Audumi. Rīga: Em. Melngaiļa Taitas mākslas nams, 1970. [Tiešsaiste].[Skatīts 09.09.2020.]. Pieejams https://dom.lndb.lv/data/obj/file/18307873.pdf
3. Nadziņa V. Jostas un prievītes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 32 lpp.
4. Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. Lielvārde: Apgāds Lielvārds, 1994. 71 lpp.
5. Strutt L. Modern Weaving. London, United Kingdom, 2016. 128 p.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls "Praktiskie Rokdarbi". Rīga, Lauku Avīze.
2. Žurnāls "Deko". Rīga, Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.
3. LNB Digitālā bibliotēka. Pieejams: https://www.lndb.lv
4. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров.[Tiešsaiste] [Skatīts 09.09.2020.]. Pieejams: https://vk.com/album-13509527_99505209