Code du cours MežZ4082

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences44

Nombre de travaux pratiques et des séminaires20

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours02.02.2021

Auteurs du cours

author

Aivars Purvgalis

author

Lita Vanaga

Manuels

1. Sarmulis Z., Saveļjrevs A. Meža darbi un tehnoloģijas.Mācību līdzeklis. Jelgava, 2015. 146 lpp.
2. Purvgalis A. Darba laika izlietojuma izpēte. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2002. 49 lpp.
3. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
4. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2000. 100 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York: Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Handbook of forest resource economics. Edited by S. Kant and R.R. Janaki. Alavalapati. 2014. 559 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls "Baltijas Koks". ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls”. ISSN 1407-2505
3. Laikraksts "Meža Avīze". ISSN 1407-6187