Код курса MežZ4082

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций44

Kоличество часов семинаров и практических занятий20

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса02.02.2021

Разработчики курса

author

Aivars Purvgalis

author

Lita Vanaga

Учебная литературa

1. Sarmulis Z., Saveļjrevs A. Meža darbi un tehnoloģijas.Mācību līdzeklis. Jelgava, 2015. 146 lpp.
2. Purvgalis A. Darba laika izlietojuma izpēte. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2002. 49 lpp.
3. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
4. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2000. 100 lpp.

Дополнительная литература

1. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York: Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Handbook of forest resource economics. Edited by S. Kant and R.R. Janaki. Alavalapati. 2014. 559 p.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls "Baltijas Koks". ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls”. ISSN 1407-2505
3. Laikraksts "Meža Avīze". ISSN 1407-6187