Kurs-Code MežZ4075

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)06.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jurģis Jansons

Vorkenntnisse

Biol1012,

Biol2002,

LauZ2021,

MežZ1008,

MežZ2011,

MežZ3069,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Jaunākie meža nozares likumdošanas akti to pieņemšanas kārtībā (www.likumi.lv).
2. Hārvestera un forvardera operatora rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2007. 78 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 108 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 82 lpp. 5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. FSC sertifikācija. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Mežu sertifikācijas padome, 2003. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.fsc.lv/fsc_sertifikacija.html
2. Agrotehniskās kopšanas instrukcija. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/agrotehniskas-kopsanas-instrukcija
3. Dabas aizsardzības prasības. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2011. 18 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/dabas-aizsardzibas-prasibas
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. 5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427.
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355.
3. Rakstu krājums "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667.