Kurs-Code MežZ3079

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Ziedonis Sarmulis

Vorkenntnisse

MežZ3068,

Ersetzte Kurs

MežZB020 [GMEZB020]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Cars A. Energoresursi. Rīga: SIA Baltic Communication Partners, 2008. 102 lpp.
2. Vasiļevskis A. Vispārīgas ziņas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni. Jelgava: LLU, 2002. 36 lpp.
3. Enerģētisko šķeldu ražošana no mežizstrādes atlikumiem. Rīga: LVMI Silava, 2008. 16 lpp.
4. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Vasiļevskis A. Kokmateriālu pirmapstrādes iecirkņa projekts: metod. norādījumi. Jelgava: LLU, 2001. 49 lpp.
2. Buongiorno J., Gilless J. K. Decision Methods for Forest Resource Management. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2003. 439 p.
3. Meža izmantošana Latvijā - vēsture , stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-622