Код курса MežZ3079

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса30.03.2021

Разработчики курса

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Ziedonis Sarmulis

Предварительные знания

MežZ3068,

Предыдущая версия курса

MežZB020 [GMEZB020]

Учебная литературa

1. Cars A. Energoresursi. Rīga: SIA Baltic Communication Partners, 2008. 102 lpp.
2. Vasiļevskis A. Vispārīgas ziņas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni. Jelgava: LLU, 2002. 36 lpp.
3. Enerģētisko šķeldu ražošana no mežizstrādes atlikumiem. Rīga: LVMI Silava, 2008. 16 lpp.
4. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.

Дополнительная литература

1. Vasiļevskis A. Kokmateriālu pirmapstrādes iecirkņa projekts: metod. norādījumi. Jelgava: LLU, 2001. 49 lpp.
2. Buongiorno J., Gilless J. K. Decision Methods for Forest Resource Management. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2003. 439 p.
3. Meža izmantošana Latvijā - vēsture , stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-622