Kurs-Code Mate2035

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.02.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Natālija Sergejeva

author

Svetlana Atslēga

Vorkenntnisse

Mate1029,

Mate1030,

Mate2034,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 186 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika: mācību grāmata augstskolām. Rīga: Latvijas Republikas centrālā Statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.

4. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 334 lpp

Weiterfuhrende Literatur

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam. 1.daļa: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam. 2.daļa: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2000. 136 lpp.
3. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2003. 310 lpp.
4. Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008, P.718.

5. Hahn G. J., Shapiro S. S. Statistical Models in Engineering. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, INC, 1994, P. 347.