Kurs-Code MākZ3017

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Bestätigt am (Datum)21.05.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Silvija Reihmane

author

Ligita Ozolniece

author

Guna Gaiķe

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Blūma D., Gorkins N. Pasaules kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis, 2003. 198 lpp.
2. Cielava Sk. Vispārīgā mākslas vēsture 1., 2., 3., 4.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2002., 2004.
3. Gorkins N., Blūma D. Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis, 2002. 89 lpp.
4. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Blūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, [2005.]. 225 lpp.
2. Karasā P.F.R. Mākslas enciklopēdija. Glezniecības virzieni. Rīga: Jumava, 2002. 239 lpp.
3. Parute E. Stila un modes enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2010. 582 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Žurnāls "Deko": dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.
3. Žurnāls "Pastaiga" : modes un stila žurnāls. Rīga: Pastaiga. ISSN 1407-3277.