Код курса MākZ3017

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Дата утвеждения курса21.05.2013

Разработчики курса

author

Silvija Reihmane

author

Ligita Ozolniece

author

Guna Gaiķe

Учебная литературa

1. Blūma D., Gorkins N. Pasaules kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis, 2003. 198 lpp.
2. Cielava Sk. Vispārīgā mākslas vēsture 1., 2., 3., 4.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2002., 2004.
3. Gorkins N., Blūma D. Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis, 2002. 89 lpp.
4. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.

Дополнительная литература

1. Blūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, [2005.]. 225 lpp.
2. Karasā P.F.R. Mākslas enciklopēdija. Glezniecības virzieni. Rīga: Jumava, 2002. 239 lpp.
3. Parute E. Stila un modes enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2010. 582 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Žurnāls "Deko": dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.
3. Žurnāls "Pastaiga" : modes un stila žurnāls. Rīga: Pastaiga. ISSN 1407-3277.