Kurs-Code MākZ2010

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)7

Arbeit im Labor (Stundenzahl)25

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)28.04.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aivars Kaķītis

author

Kristīne Vugule

Vorkenntnisse

MākZ1004,

MākZ2016,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Hedžko Dž. Fotografēšana. No angļu valodas tulkojis M.Zelmenis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 2. Hārmens D. Digitālās fotogrāfijas rokasgrāmata. No angļu valodas tulkojis G.Kalns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 3. Kerols H. Gribi iemācīties fotogrāfēt? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi V. Holma. Rīga : SIA Jāņa Rozes apgāds, 2014. 4. Kerols H. Gribi fotogrāfēt vietas? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi Kristīne Simsone. Rīga : SIA Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kerols H. Gribi fotogrāfēt cilvēkus? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi E.Brasliņa. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2015. 2. Latvijas fotomāksla. Vēsture un mūsdienas. Sast. P. Zeile, G. Janaitis. Rīga: Liesma, 1985. 3. Birkmanis G. Praktiskā fotogrāfija. Rīga: Avots, 1980.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.FK: žurnāls par fotogrāfiju Latvijā un pasaulē. [tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.fotokvartals.lv/
2. SLR Photography Guide. [tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.slrphotographyguide.com/
3. Focalfix.[tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.focalfix.com