Код курса MākZ2010

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций7

æоличество лабораторных работ25

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса28.04.2020

Разработчики курса

author

Aivars Kaķītis

author

Kristīne Vugule

Предварительные знания

MākZ1004,

MākZ2016,

Учебная литературa

1. Hedžko Dž. Fotografēšana. No angļu valodas tulkojis M.Zelmenis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 2. Hārmens D. Digitālās fotogrāfijas rokasgrāmata. No angļu valodas tulkojis G.Kalns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 3. Kerols H. Gribi iemācīties fotogrāfēt? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi V. Holma. Rīga : SIA Jāņa Rozes apgāds, 2014. 4. Kerols H. Gribi fotogrāfēt vietas? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi Kristīne Simsone. Rīga : SIA Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Дополнительная литература

1. Kerols H. Gribi fotogrāfēt cilvēkus? Izlasi šo! No angļu valodas tulkojusi E.Brasliņa. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2015. 2. Latvijas fotomāksla. Vēsture un mūsdienas. Sast. P. Zeile, G. Janaitis. Rīga: Liesma, 1985. 3. Birkmanis G. Praktiskā fotogrāfija. Rīga: Avots, 1980.

Периодика и другие источники информации

1.FK: žurnāls par fotogrāfiju Latvijā un pasaulē. [tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.fotokvartals.lv/
2. SLR Photography Guide. [tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.slrphotographyguide.com/
3. Focalfix.[tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.focalfix.com