Code du cours LauZ5159

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours21.03.2018

Auteurs du cours

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Juris Priekulis

Le cours remplacé

VidEM002 [GVIEM002]

Manuels

1. Advances in Agricultural Machinery and Technologies/ Edited by Guangnan Chen. eBook Published 5 March 2018/Pub. location Boca Raton/Imprint CRC Press/DOI https://doi.org/10.1201/9781351132398, Pages 488 pages/SubjectsEarth Sciences, Engineering & Technology, Environment & Agriculture, pieejams tiešsaitē https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351132398.
2. Agricultural automation : fundamentals and practices / edited by Qin Zhang and Francis J. Pierce. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013. xiv, 397 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. ISBN 9781439880579.
3. Precision agriculture technology for crop farming / edited by Qin Zhang. Boca Raton [u.c.] : CRC Press 1 tiešsaistes resurss (13 datnes, 368 lapas) : grafiki, ilustrācijas, tabulas. ISBN 9781482251081 (PDF).
4. Emerging Technologies in Agricultural Engineering Edited ByMegh R. Goyal. Edition 1st Edition First Published 2017 eBook Published 1 September 2017 Pub. location New York Imprint Apple Academic Press DOIhttps://doi.org/10.1201/9781315366364 Pages 426 pages eBook ISBN 9781315366364 SubjectsEnvironment & Agriculture
5. Organic Agricultural Practices. Alternatives to Conventional Agricultural Systems. Edited ByKimberly Etingoff Edition 1st Edition First Published 2014 eBook Published 6 September 2014 Pub. location New York Imprint Apple Academic Press DOIhttps://doi.org/10.1201/b17368 Pages 418 pages eBook ISBN 9780429188602 SubjectsEarth Sciences, Environment & Agriculture
6. Automatic milking: a better understanding / edited by: A. Meijering, H. Hogeveen, C.J.A.M. de Koning. Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2004. 525 p.
7. Dairy Farming Handbook. DeLaval. 2012. -305p.
8. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. / J.Priekuļa red. - R.:Poligrāfists, 2003. - 198 lpp.
9. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. 2012. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, - 240 lpp.
10. Precision livestock farming applications : making sense of sensors to support farm management / edited by: Ilan Halachmi. Wageningen, The Netherlands : Wageningen Academic Publishers, 2015. 326 p.
11. Priekulis J. Jaunākā lopkopības tehnoloģija un tehnika. LLU, 2018. 101 lpp. Pieejams: E-studiju kurss LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija; un http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/TF/LLU bibliotekas datoriem/Jaunaka_lopkop_tehnol_tehnika_JurisPriekulis_bibl_tikla.pdf (E-resurss) {Pieejams no LLU bibliotēkas datoriem}.
12. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.

13. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / autori: Kalvi Tamm, Raivo Vettik, Peeter Viil, Taavi Võsa, Jānis Kažotnieks. - Rīga: Biedrība Zemnieku saeima, 2017 - 31 lpp.: http://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Mans lauksaimniecības tehnikas parks. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 65 lpp. (Aršanas smalkumi, kā izvēlēties smidzinātāju, smidzinātāja regulēšana, minerālmēslu izkliedētāja izvēle, kā samazināt degvielas patēriņu lauksaimniecības darbos).
2. Precīzā laukkopība. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2016. – 50 lpp.
3. Jaunākās tehnoloģijas Modernajās siltumnīcās. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2017. – 66 lpp.
4. Videi draudzīga meliorācija. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2018. – 46 lpp.
5. Precīzā lopkopība. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2016. – 65 lpp.
6. Kvalitatīvas skābbarības sagatavošana un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 50 lpp.

7. Kūtsmēslu krātuves mūsdienīgām fermām. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 65 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams: www.agrotops.lv/

2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams: http://www.saimnieks.lv
3. Profi Latvija. Žurnāls par profesionālu lauksaimniecības tehniku. Izdevējs SIA Baltic publishing group. ISSN 2256-0130. Pieejams: www.profilatvija.lv